شرکت آسیا نواتک با هدف ارائه خدمات مهندسی در ایجاد صنایع جدید و بهینه سازی واحدهای صنعتی موجود با تکیه بر توانایی های متخصصین خود تأسیس گردیده است. تأمین ماشین آلات، قطعات، لوازم یدکی و مواد مصرفی واحدهای صنعتی از جمله فعالیت های اصلی این شرکت می باشد.

همچنین درراستای تامین نیاز صنایع کشوربویژه نفت، گاز و پتروشیمی، طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات مورد استفاده در این صنایع در دستورکار قرار گرفته و هم اکنون این شرکت اولین تولیدکننده انواع مسدودکننده خطوط لوله در کشور می باشد.

همچنین درراستای تامین نیاز صنایع کشور، بویژه نفت، گاز و پتروشیمی، طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات مورد استفاده در این صنایع در دستورکار قرار گرفته و هم اکنون این شرکت اولین تولیدکننده انواع مسدودکننده خطوط لوله در کشور می باشد.

همچنین درراستای تامین نیاز صنایع کشور، بویژه نفت، گاز و پتروشیمی، طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات مورد
استفاده در این صنایع در دستورکار قرار گرفته و هم اکنون این شرکت اولین تولیدکننده انواع مسدودکننده خطوط لوله در کشور می باشد.